Παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Μία από τις χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.