Τα τελευταία λόγια ενός θανατοποινίτη. Παράξενες φράσεις που έμειναν στην ιστορία