Οι Άγγελοι του Nagyrev («Angel Makers»), Το χωριό με τις γυναίκες serial killers που δηλητηρίασαν τους συζύγους τους