Υβριστοφιλία ή Σύνδρομο Bonnie και Clyde. Όταν οι άνθρωποι γοητεύονται από εγκληματίες