Το φαινόμενο της απαγωγής στην Ελλάδα, οι διασημότερες απαγωγές που έγιναν στη χώρα μας