Δημήτριος Μπαϊρακτάρης. Ψήγματα ελληνικής ιστορίας μέσα από την ιστορία του διασημότερου Έλληνα Αστυνομικού