Η μεγαλύτερη σε λεία κλοπή στην Ελλάδα που μάλιστα παραμένει ανεξιχνίαστη