«Άγγελοι Θανάτου» και «Άγγελοι Ελέους», Μια ιδιαίτερη κατηγορία serial killers