Σταυρούλα Γκουβούση. Η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στην Ελλάδα για ποινικό αδίκημα