Ο εμπρησμός, μέσα από την εγκληματολογία – το προφίλ του εμπρηστή και οι κατηγορίες