ΦΑΚΕΛΟΣ: Οι φυλακές στην Ελλάδα
μέρος πρώτο: κατηγορίες, νομοθεσία και στατιστικά στοιχεία