ΦΑΚΕΛΟΣ: Οι φυλακές στην Ελλάδα, Μέρος δεύτερο: Αγροτικές φυλακές, Γυναικείες φυλακές, φυλακές Ανηλίκων και οι trans κρατούμενοι.