στρατηγός Gregor MacGregor, Μία από τις μεγαλύτερες απάτες της ιστορίας