Αντώνης Δαγκλής: Ο Έλληνας Αντεροβγάλτης, Η δράση του και εγκληματολογική ανάλυση