η διαφορά μεταξύ του κατ’ εξακολούθηση δολοφόνου και του μαζικού δολοφόνου