Υπόθεση Μονσελά. Μια μοναδική υπόθεση στα ελληνικά χρονικά όπου ίσως το θύμα ήταν περισσότερο ένοχο από τον δράστη