Εγκληματική ανάλυση του φαινομένου της απαγωγής. Κατηγορίες, είδη και επιπτώσεις στα θύματα.