Θεωρίες συνωμοσίας για έναν μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη