(γιατί για να γράφεις ιστορίες πρέπει να γνωρίζεις ιστορίες)