Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη μεγάλη ληστεία στην Ελλάδα