Ο «δράκος της Δράμας» Κυριάκος Παπαχρόνης, ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες της δεκαετίας του ’80