Το αυτοκίνητο ενός εγκληματία – Τι αυτοκίνητα επιλέγουν οι εγκληματίες και για ποιόν λόγο