Αυτοκτονία των κρατουμένων στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Ανάπτυξη του προβλήματος μέσα από πηγές και στατιστικές.