Μέρος πρώτο: κατηγορίες, νομοθεσία και στατιστικά στοιχεία

Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε έκθεση που δημοσίευσε το 2021, αναφέρει κατ’ αρχήν το θετικό μήνυμα ότι υπάρχει μείωση του αριθμού των φυλακισμένων στις χώρες της Ευρώπης, γεγονός που έχει ξεκινήσει από το 2013.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν ανήκει σε αυτές τις χώρες.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) από την άλλη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε πολλά κράτη για την τήρηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις φυλακές.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, ανήκει σε αυτές τις χώρες.

Η Διεθνής Αμνηστία και η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων, έχουν κατά καιρούς εκφράσει την δυσαρέσκεια τους για τον υπερπληθυσμό των Ελληνικών φυλακών αλλά και για την απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων.

Παράπονα έχουν ακουστεί και από το Τμήμα Επιθεωρήσεων Υγείας για τις ψυχιατρικές κλινικές πολλών σωφρονιστικών ιδρυμάτων της χώρας, για ελλείψεις προσωπικού και για μη επαρκή συνθήκες υγιεινής.

Η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT) στην έκθεση της για τις φυλακές στην Ελλάδα που δημοσίευσε στις 9 Απριλίου 2020, υπογράμμισε μεταξύ άλλων τις συνεχιζόμενες συστημικές αποτυχίες στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων του υπερπληθυσμού, της έλλειψης προσωπικού και των ακατάλληλων υγειονομικών συνθηκών, καθώς και την αναποτελεσματικότητα της διερεύνησης ισχυρισμών κακομεταχείρισης. (Πηγή: amnesty.gr)

Φυλακές-κρατούμενος

Πρόστιμα εις βάρος της Ελλάδας

Καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος της χώρας μας έχουν εκδοθεί ύστερα από προσφυγές κατηγορουμένων για τις συνθήκες κράτησης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρίπολης, Ναυπλίου, Αλικαρνασσού, Διαβατών, Κέρκυρας, Κομοτηνής και Χίου.

Από το 2011 έως το 2017, οι κρατούμενοι σε ελληνικές φυλακές που είχαν προσφύγει στο Δικαστήριο του Στρασβούργου για την παραβίαση του άρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήταν περισσότεροι από 300.

Το συνολικό ποσό που έχει οριστεί ως πρόστιμο στη χώρα μας για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης αυτών των κρατουμένων ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. (Πηγή: theartofcrime.gr, Μάϊος 2017)

Νομοθεσία για τους χώρους διαβίωσης των κρατουμένων

Άρθρο 19 –Σωφρονιστικού Κώδικα Χώροι διαβίωσης των κρατουμένων

#1. Κάθε κατάστημα κράτησης ή τμήμα αυτού μπορεί να διαθέτει πτέρυγες ή παραρτήματα, χωρίς δυνατότητα συγχρωτισμού μεταξύ των κρατουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα ή στο ίδιο παράρτημα, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 7 του παρόντος κώδικα. Οι πτέρυγες περιλαμβάνουν χώρους ατομικής και ομαδικής κράτησης και κοινόχρηστους χώρους κοινής διαβίωσης.

#2. Οι χώροι ατομικής και ομαδικής κράτησης πρέπει να περιλαμβάνουν την απαραίτητη οικοσκευή για τις λειτουργικές ανάγκες διαβίωσης των κρατουμένων, όπως κρεβάτι, τραπέζι καθίσματα, ερμάρια ή άλλα έπιπλα για τη φύλαξη ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων.

Οι τουαλέτες πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένες από τους κυρίως χώρους κράτησης.

Σε κάθε κρατούμενο, είτε σε χώρο ατομικής κράτησης είτε σε χώρο ομαδικής κράτησης, διατίθεται υποχρεωτικά επιφάνεια τουλάχιστον 4 τ.μ., χωρίς σε αυτήν να υπολογίζεται ο χώρος της τουαλέτας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η επιφάνεια αυτή μπορεί να περιορίζεται στα 3 τ.μ. ανά κρατούμενο για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες τον μήνα, εφόσον αυξάνεται κατά το ίδιο διάστημα ο χρόνος παραμονής των κρατουμένων εκτός του χώρου αυτού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του παρόντος.

Κρατούμενες γυναίκες που έχουν μαζί τα βρέφη τους κρατούνται πάντοτε σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους χώρους ατομικής κράτησης, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 τ.μ. Σε αυτούς δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δεύτερου κρατουμένου, άλλως εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος.

Σε όλους τους χώρους κράτησης η απόσταση από το πάτωμα μέχρι την οροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μ.

#3. Οι προδιαγραφές των ειδικών χώρων κράτησης για πειθαρχικούς λόγους δεν διαφέρουν από τις προδιαγραφές των άλλων χώρων ατομικής κράτησης.

#4. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προδιαγραφών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος αποφασίζει για την αλλαγή του χώρου κράτησης στο ίδιο κατάστημα ή προτείνει στην ΚΕΜ τη μεταγωγή σε άλλο κατάλληλο κατάστημα κράτησης.

#5. Ο ακριβής αριθμός των κρατουμένων που επιτρέπεται να τοποθετούνται σε κάθε χώρο κράτησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής με καταχώριση σε βάση δεδομένων που τηρείται σε κάθε κατάστημα κράτησης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Πρόσβαση στη βάση αυτή εκτός από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των καταστημάτων κράτησης, έχουν οι εισαγγελικές αρχές που εκδίδουν παραγγελίες εκτέλεσης αποφάσεων και ενταλμάτων δικαστικών αρχών ώστε να ενεργήσουν σύμφωνα με τα παραπάνω.

Φυλακές-Αλκατράζ

Στατιστικά στοιχεία για τις φυλακές στην Ελλάδα

Ο αριθμός των αλλοδαπών φυλακισμένων

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που έδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης για την κατάσταση των φυλακών των κρατών μελών, τα σωφρονιστικά συστήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών κρατουμένων, είναι:

 • Λουξεμβούργο (με το 72,1% των κρατουμένων να είναι αλλοδαποί)
 • Ελβετία (71,4%)
 • Ελλάδα (57,8%)
 • Αυστρία (54,7%)
 • όταν το μέσο ποσοστό της Ευρώπης είναι 15,4%.

Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από αλλοδαπούς παρότι από Έλληνες.

Από αυτό το ποσοστό των αλλοδαπών η σειρά, ανάλογα με τον αριθμό που δόθηκε από το υπουργείο το 2017 (Πηγή: www.thetoc.gr), είναι:

 • Αλβανοί (1617 κρατούμενοι)
 • Πακιστανοί (444 κρατούμενοι)
 • Βούλγαροι (417 κρατούμενοι)
 • Τούρκοι (375 κρατούμενοι)
 • Σύριοι (298 κρατούμενοι)
 • Γεωργιανοί (291 κρατούμενοι)
 • Ρουμάνοι (223 κρατούμενοι)
 • Ακολουθούν διάφορες εθνικότητες με μικρότερους αριθμούς κρατουμένων.

Η πυκνότητα των κρατουμένων

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την 1.5.2015 υπήρχαν συνολικά 11.447 κρατούμενοι σε 9.886 διαθέσιμες θέσεις κράτησης, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο δείκτης πληρότητας

Δείκτης πληρότητας (rate of occupancy), δηλαδή κρατούμενοι ανά 100 διαθέσιμες θέσεις:
Η Ελλάδα έχει 109 κρατούμενους ανά 100 θέσεις (όταν το μέσο ποσοστό της Ευρώπης είναι 90,3%).
Ο αριθμός κρατουμένων υπερβαίνει τη χωρητικότητα, έχει όμως πτωτική τάση. Για παράδειγμα, ενώ το 2005 ήταν 172%, το 2015 είχε πέσει στο 116%.

Ο δείκτης κρατουμένων

Δείκτης κρατουμένων (prison population rate), ονομάζεται ο αριθμός των κρατουμένων ανά 100.000 επίσημα καταγεγραμμένους κατοίκους της χώρας. Στην Ελλάδα αυτός ο αριθμός είναι 106 κρατούμενοι.

Η μέση διάρκεια φυλάκισης

Στην Ελλάδα είναι 16,8 μήνες (όγδοη θέση στην Ευρώπη).

Οι αυτοκτονίες κρατουμένων

Στην Ελλάδα έχουμε 101 αυτοκτονίες ανά 100.000 κρατουμένων (όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 52 αυτοκτονίες).

Οι κρατούμενοι στις Ελληνικές φυλακές ανάλογα με το έγκλημα τους

Την πρώτη θέση σε αριθμό κρατουμένων, κρατάνε άτομα που έχουν διαπράξει κλοπές ή ληστείες.
Ακολουθούν κρατούμενοι για ναρκωτικά. Το ποσοστό στην Ελλάδα είναι 29,4% (όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 25%).
Στην τρίτη θέση έχουμε κρατούμενους για παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Τέταρτη θέση, κρατούμενοι που βρίσκονται στη φυλακή για εγκλήματα κατά της ζωής.

Το κόστος του κρατούμενου σε ελληνική φυλακή

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 2014, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση σε ότι αφορά το κόστος ανά κρατούμενο. Συγκεκριμένα το κόστος φτάνει μόλις τα 3,20 ευρώ ενώ μας ακολουθεί τελευταία στη λίστα η Ρωσία με 2,17 ευρώ ανά κρατούμενο.

Αν βέβαια επιπλέον υπολογιστούν, το κόστος κράτησης στα αστυνομικά τμήματα, το κόστος νοσηλείας σε εξωτερικά νοσοκομεία, το κόστος λειτουργίας των σχολείων και η απόσβεση των δημοσίων δαπανών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τότε το ημερήσιο κόστος ανέρχεται στα 28,18 ευρώ ανά ημέρα. (Πηγή: theartofcrime.gr, 11.2017, Έφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας)

Φυλακές-συρματόπλεγμα

Κατηγορίες καταστημάτων κράτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1 του ΣΚ (Σωφρονιστικού Κώδικα), τα καταστήματα κράτησης διακρίνονται σε:
Α. Γενικά (τύπου Α και τύπου Β)
Β. Ειδικά
Γ. Θεραπευτικά

Α. Γενικά Καταστήματα Κράτησης

Στα Γενικά Καταστήματα Κράτησης Τύπου Α, κρατούνται όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης, οι κρατούμενοι για χρέη και οι υπόδικοι.
Στα Γενικά Καταστήματα Κράτησης Τύπου Β, κρατούνται όσοι εκτίουν ποινή κάθειρξης.

Τα Γενικά Καταστήματα Κράτησης της χώρας

 • Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού Ηρακλείου (Κρήτη)
 • Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας
 • Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών
 • Κατάστημα Κράτησης Δομοκού
 • Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης – Διαβατά
 • Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων
 • Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας
 • Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής
 • Κατάστημα Κράτησης Κορίνθους (Κόρινθος)
 • Κατάστημα Κράτησης Κω (Κως)
 • Κατάστημα Κράτησης Λάρισας
 • Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρινού (Λιδορίκι)
 • Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου
 • Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης (Κρήτη)
 • Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες)
 • Κατάστημα Κράτησης Πάτρας
 • Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων
 • Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης
 • Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας
 • Κατάστημα Κράτησης Χανίων (Κρήτη)
 • Κατάστημα Κράτησης Χίου
 • Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών (Θήβα)
 • Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού (Αττική)
Οι φυλακές στην Ελλάδα - 6

Β. Τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι Αγροτικές Φυλακές, τα Καταστήματα Νέων, η ΚΑΥΦ (Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, στον Κορυδαλλό) και τα Κέντρα Ημιελεύθερης Διαβίωσης Καταδίκων.

Σημείωση: Ημιελεύθερη Διαβίωση σημαίνει ότι ο κρατούμενος βρίσκεται κάποιες ώρες σε ελεγχόμενο χώρο και κάποιες ώρες σε άλλον συγκεκριμένο χώρο για απασχόληση.

Οι Αγροτικές Φυλακές της χώρας

 • Αγροτική Φυλακή Αγίας Χανίων (Κρήτη)
 • Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας (Χαλκιδική, Νέα Φωκαία)
 • Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας (Ναύπλιο)
 • Αγροτική Φυλακή Κασσαβέτειας (Μαγνησία)

Τα Καταστήματα Κράτησης Νέων

 • Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
 • Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου
 • Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβετείας (Αλμυρός)

Γ. Τα Θεραπευτικά Καταστήματα Κράτησης

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν:

 • ΚΑΤΚ (Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων) Ελαιώνα Θηβών
 • Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (Αττική)
 • Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (Αττική)

Οι πιο «διάσημες» φυλακές στην Ελλάδα

Οι φυλακές Συγγρού

Το δημόσιο διέθεσε τον χώρο και το κόστος κατασκευής του σωφρονιστικού ιδρύματος το κάλυψε ο εθνικός ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός.

Τοποθεσία: Περιοχή Χαμοστέρνα, πίσω από το σημερινό Δημαρχείο του Ταύρου.
Λειτουργία: Η κατασκευή ξεκίνησε το 1885 και ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 1887.
Πάνω από τις πόρτες εισόδου τον φυλακών, υπήρχε μεγάλη ταμπέλα όπου έγραφε:
«Προσήκει παντί τω, εν τη τιμωρία, όντι βελτίον γίγνεσθαι», δηλαδή «κάθε τιμωρημένος οφείλει να γίνεται καλύτερος».

Ιστορική ημέρα για τις φυλακές Συγγρού, ήταν η 15η Απριλίου 1931, όπου 8 κομματικά στελέχη του ΚΚΕ κατόρθωσαν να δραπετεύσουν. Την απόδραση σχεδίασε και εκτέλεσε το ΚΚΕ.
Το 1960 οι φυλακές Συγγρού γκρεμίστηκαν και στη θέση τους ανεγέρθηκαν προσφυγικές κατοικίες (σήμερα εργατικές κατοικίες).

Φυλακές-Συγγρού

Οι φυλακές Αβέρωφ

Οι φυλακές Αβέρωφ ήταν το δώρο του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ στην βασίλισσα Όλγα για τους αργυρούς της γάμους.

Λειτουργία: από το 1892 μέχρι το 1971.
Τοποθεσία: Ήταν χτισμένες εκεί που από 1981 στεγάζεται το δικαστικό μέγαρο και ο Άρειος Πάγος, το «Θέμιδος Μέλαθρον» όπως λέγεται, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελόκηπους.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές ανηλίκων που ονομάζονταν «Εφηβείο Αβέρωφ». Στη συνέχεια προστέθηκαν και ενήλικες τρόφιμοι και τελικά κατέλεξαν φυλακές πολιτικών κρατουμένων.
Ως χώρος κράτησης αντιφρονούντων χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα μικρό μέρος από το 1916 που ενισχύθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά από το 1936 μέχρι το 1941. Από το 1945 κατά τα χρόνια του Εμφυλίου και στη συνέχεια κατά τα χρόνια της δικτατορίας οι φυλακές Αβέρωφ χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για πολιτικούς κρατούμενους.

Φυλακές-Αβέρωφ

Οι φυλακές Κορυδαλλού

Ο λόγος που οι φυλακές Κορυδαλλού έχουν γίνει τόσο γνωστές είναι, αφενός ότι βρίσκονται στην Αθήνα και αποτελούν το μεγαλύτερο σωφρονιστήριο της χώρας, αφετέρου για τις κινηματογραφικές αποδράσεις που έχουν γίνει από αυτές.

Τοποθεσία: Κορυδαλλός, Αττική
Λειτουργία: Κατασκευάστηκαν το 1961 αλλά επίσημα ξεκίνησαν να λειτουργούν το 1967
Φιλοξενούν: Άντρες και γυναίκες. (Από το 2008, το τμήμα φυλακισμένων γυναικών μεταφέρθηκε στις φυλακές της Θήβας. Σήμερα, παραμένει μόνο ένα μικρό τμήμα γυναικείων φυλακών).

Διάσημοι κρατούμενοι: Από τις συγκεκριμένες φυλακές έχουν περάσει ίσως όλοι οι γνωστοί εγκληματίες της χώρας μας.
Από το 1975, στις φυλακές Κορυδαλλού φιλοξένησαν τα μέλη της Χούντας. Τελευταίος από αυτούς ήταν ο Νικόλαος Ντερτιλής, που πέθανε στις 28 Ιανουαρίου 2013.
Από το 2002, φιλοξενούν τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» (ΕΟ17Ν).

Φυλακές-Κορυδαλλού

Η μεγάλη εξέγερση και κατάληψη των φυλακών, το 1995

Στις 14 Νοεμβρίου του 1995 οι κρατούμενοι ξεκίνησαν μια ταραχή που είχε αποτέλεσμα να κρατήσουν τον έλεγχο των φυλακών για 6 ημέρες.
Τα αιτήματα των κρατουμένων ήταν η αποσυμφόρηση των φυλακών, ο διαχωρισμός τοξικομανών και ποινικών και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Η εξέγερση τελείωσε στις 19 Νοεμβρίου, με 4 νεκρούς, 72 τραυματίες και τεράστιες ζημιές.
Ο τότε αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Ποττάκης, είχε δηλώσει: «Ο διάλογος μεταξύ πολιτείας και κρατουμένων πέτυχε, αλλά υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά».

Οι θεαματικές αποδράσεις

Στις 15 Δεκεμβρίου 1990 μία εξέγερση λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, κατέληξε στη μεγαλύτερη σε αριθμό απόδραση από ελληνική φυλακή: Αφού οι κρατούμενοι επιτέθηκαν σε φύλακες και άρπαξαν τα κλειδιά της κεντρικής πύλης, συνέχισαν καταστρέφοντας το κιγκλίδωμα και στη συνέχεια γκρέμισαν έναν τοίχο. Το αποτέλεσμα: 81 κρατούμενοι ξεχύθηκαν στους δρόμους!

Αρχικά τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αλληλοκατηγορήθηκαν για παραλείψεις και λειτουργικές αδυναμίες. Στη συνέχεια, η τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας (Κωνσταντίνου Μητσοτάκη) κατηγόρησε την τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ που ήταν κυβέρνηση από το 1981 μέχρι το 1989. (Επιβεβαιώνοντας την πλέον συνηθισμένη πολιτική στην Ελλάδα: «Για όλα φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση).

Μικρότερες σε αριθμό κρατουμένων αλλά σίγουρα θεαματικότερες ήταν οι αποδράσεις του Βασίλη Παλαιοκώστα. Στις 4 Ιουνίου 2006 ο Βασίλης Παλαιοκώστας δραπέτευσε με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο προαύλιο των φυλακών. Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2009, κάνοντας πλέον διάσημες τις φυλακές Κορυδαλλού σε όλον τον κόσμο.

Το τέλος των φυλακών Κορυδαλλού

Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε ο Κορυδαλλός για να στεγαστεί τότε το μεγαλύτερο σωφρονιστικό ίδρυμα της χώρας, ήταν ότι η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη. Πλέον όμως γύρω από τις φυλακές υπάρχουν σπίτια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Έχοντας βιώσει βίαιες εξεγέρσεις και αποδράσεις, οι κάτοικοι του Κορυδαλλού έχουν ξεσηκωθεί με στόχο την απομάκρυνση των φυλακών από την πόλη.

Καθώς γράφεται αυτό το άρθρο, η αντίστροφη μέτρηση για την μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στην περιοχή του Ασπρόπυργου, έχει ήδη ξεκινήσει. Στο δε σημείο που σήμερα στεγάζονται οι διάσημες φυλακές θα δημιουργηθεί πάρκο και πολυχώρος πολιτισμού.

Φυλακές-απόδραση

Οι διασημότεροι δραπέτες από τις Ελληνικές φυλακές

Βασίλης Παλαιοκώστας: απόδρασε 4 φορές, τις 2 από αυτές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Νίκος Παλαιοκώστας (αδελφός του Βασίλη): 2 αποδράσεις. (Φυλακές Τρικάλων, Κορυδαλλού).

Κώστας Πάσσαρης: 2 αποδράσεις (Στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα, φυλακές Κορυδαλλού κατά τη μεταγωγή του σε νοσοκομείο).

Θεόδωρος Βερνάρδος («ο ληστής με τις γλαδιόλες»): 1 απόδραση (φυλακές Κορυδαλλού).

Βαγγέλης Ρωχάμης: περισσότερες από 10 αποδράσεις (Φυλακές Κορυδαλλού, Αλικαρνασσού, Χαλκίδας, Κέρκυρας).

Κώστας Σαμαράς («πεταλούδας»): 16 αποδράσεις. Έχει γράψει το βιβλίο «Καταζητείται», εκδ. Κέδρος.

Σορίν Ματέι (Ρουμάνος): 7 αποδράσεις. (Δικαστήρια Ευελπίδων, νοσοκομείο, φυλακές Κερκύρας, Λαρίσης, Κορυδαλλού).

Αλκέτ Ριζάι (Αλβανός): 2 αποδράσεις (μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού).

Όλια Κρίκοβιτς (Σέρβα): Η πρώτη γυναίκα που απόδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε επίσης:
ΦΑΚΕΛΟΣ: Οι φυλακές στην Ελλάδα μέρος δεύτερο: Αγροτικές φυλακές, Γυναικείες φυλακές, φυλακές Ανηλίκων και οι trans κρατούμενοι

Πηγές: crime-in-crisis.com, prisonlegalnews.org, powerpolitics.eu, criminaldefenselawyer.com, ojp.gov, Wikipedia.org, theguardian.com, vice.com, archive.attn.com, indianexpress.com, synigoros.gr, amnesty.gr, opengov.gr, crimetimes.gr, theartofcrime.gr, t-zine.gr, newsbomb.gr, newsbeast.gr, avgi.gr, in.gr, iefimerida.gr, lifo.gr, urbanpoint.gr, parallaximag.gr, thetoc.gr, real.gr, tvxs.gr, socialpolicy.gr, ipop.gr