Μικρές ιστορίες αστυνομικής μυθοπλασίας (που θα μπορούσαν να είναι και αληθινές).